Έπιπλα Εργαστηρίων & Εργαστηριακός Εξοπλισμός

 

Τα εργαστήρια είναι χώροι ειδικών απαιτήσεων και συνθηκών. Σε αυτά εκτελούνται επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες, γίνονται πειράματα και ειδικές μετρήσεις και φυλάσσονται και χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά. Για αυτόν τον λόγο απαιτούν συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές λύσεις, ειδικές συνθήκες αερισμού και εξαερισμού, ειδική επίπλωση, εξοπλισμό και παροχές, δίκτυα τροφοδοσίας και διαχείρισης αποβλήτων.

To τμήμα Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Επίπλωσης της PRODEPOT είναι διανομέας κορυφαίων ευρωπαϊκών και αμερικάνικων προϊόντων υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας των οποίων καλύπτει την εγγύηση και παρέχει συντήρηση, επισκευές, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη.

Η PRODEPOT διεξάγει επίσης μετρήσεις Απαγωγικής Ικανότητας Απαγωγών Εστιών, Θαλάμων Νηματικής Ροής και Χώρων Αρνητικής ή Θετικής Πίεσης και παρέχει τη σχετική Βεβαίωση Κατάστασης Λειτουργίας συνοδευόμενη από Τεχνική Έκθεση Μετρήσεων.

To τμήμα Εργαστηριακών Επίπλων και Εξοπλισμού της PRODEPOT μπορεί να σας συμβουλεύσει για τα έπιπλα εργαστηρίου που απαιτεί ο χώρος σας όπως Εργαστηριακοί Πάγκοι, Πάγκοι Ζυγών, Τράπεζες Βαρέων Οσμών, Απαγωγοί Εστίες, Ντουλάπες Αποθήκευσης, Ντουλάπες Ασφαλείας Χημικών, Ευφλέκτων, Θάλαμοι Νηματικής Ροής καθώς και για τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε όργανα, συσκευές, μηχανήματα και αναλώσιμα ώστε να προμηθεύεστε την κατάλληλη εργαστηριακή επίπλωση και εξοπλισμό χωρίς περιττές δαπάνες.

Επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς καμιά υποχρέωση ή δέσμευση, για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα εργαστήριά σας.

 

ntoulapes asfaleias eflekton

Ντουλάπες Ασφαλείας Ευφλέκτων

ntoulapes asfaleias eflekton

Ντουλάπες Ασφαλείας Χημικών

ntoulapes asfaleias eflekton

Ντουλάπες Ασφαλείας Ευφλέκτων και Χημικών

ntoulapes asfaleias eflekton

Ντουλάπες Ασφαλείας Οβίδων Αερίων

ntoulapes asfaleias eflekton

Ντουλάπες Ασφαλείας Φυτοφαρμάκων

ntoulapes asfaleias eflekton

Ντουλάπες Ασφαλείας Μπαταριών

ntoulapes asfaleias eflekton

Δοχεία φύλαξης και Μεταφοράς Εύφλεκτων Υγρών και Διαλυτών

ntoulapes asfaleias eflekton

Πίδακες Πλύσεως Ματιών και Ντουζ Σώματος

ntoulapes asfaleias eflekton

Εργαστηριακοί Κρουνοί Νερού και Αερίων

ntoulapes asfaleias eflekton

Αρθρωτοί Βραχίονες Απαγωγής Αερίων